• Odborná učebňa ošetrovateľstva
   • Odborná učebňa ošetrovateľstva
   • Odborná učebňa informatiky
     • Beseda so spisovateľkou

      4. 4. 2024 sa v našej škole uskutočnila beseda so spisovateľkou Soňou Urikovou pre študentov, ktorí sa zúčastňujú súťaží v literárnej tvorbe poézie a prózy. V prvom bode programu im Soňa predstavila svoju tvorbu a vysvetlila, akým chybám by sa mali študenti vyhýbať, aby ich literárne diela boli úspešné a aby ich písali štylisticky a obsahovo správne. Nasledoval workshop s písaním vlastných ukážok a zodpovedanie otázok študentov. Spokojnosť s besedovaním vidno aj na tvárach zúčastnených a spisovateľke Soni ďakujeme za prínosnú besedu a prajeme jej ešte veľa úspechov v tvorbe.

     • Športový týždeň

      Minulý týždeň sa niesol v znamení športu. Naše žiačky a žiaci si zmerali sily v basketbale a vo florbale. Žiaci štvrtého ročníka si odohrali posledné zápasy ako reprezentanti našej školy a žiaci prvého ročníka nabrali nové skúsenosti, ktoré veríme, že využijú v ďalších ročníkoch.

     • Výberové konanie

      T r e n č i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j

      vyhlasuje v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ školy Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica so sídlom Školská 230, 017 01 Považská Bystrica s predpokladaným termínom nástupu 01.07.2024

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 4
   • {#1508} 3
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 13. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola , Školská 230, Považská Bystrica
   • sekretariát: 042/432 14 46 riaditeľka: 042/432 68 25   PAM:      042/426 09 08
   • Školská 230, 017 01 Považská Bystrica 017 01 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 00607002
   • DIČ: 2020704521
   • e-mail: katarina.podolanova@szspb.tsk.sk
   • e-mail: vlasta.sokolova@szspb.tsk.sk
   • e-mail: e.michalkova@centrum.sk
   • 042 4321446
  • Prihlásenie